Örebro Tribune

Den officiella bloggen på Örebro Tribune

06 feb 2018 - 9 min läsning -

Bengt Bronner - Motorsport Örebro

Mycket mera motor!

Hej igen!

Vintern rasar vidare och nyligen pölsade jag och Thomas Pettersson från SMK Örebro omkring i snön på gokartbanan ute vid flygplatsen. Där någonstans under snön ligger de nya curbsen och när våren kommer skall nya koridormarkeringar målas på banan. Målet med insatsen är att äntligen kunna köra gokarttävlingar på Örebro motorstadion igen under 2018. Tyvärr kändes våren avlägsen när vi insåg att hänglåset frusit ihop och vi fick ta oss (Thomas hoppade och jag kravlade) över det hala och iskalla staketet i mörkret och sedan rotade omkring i snön med fötterna för att hitta bankanten.

Redan vid parkeringen kunde vi i skymningsljuset se att man kommit långt med att bygga om infarten till motocrossbanan. En grävmaskin stod uppställd och flera träd var nedtagna liksom ett gammalt staket. Där kommer det så småningom bli en helt ny bredare grind in till området och bredare och säkrare infart/utfart till de inre delarna av området. Tidigare under hösten kom det upp ett helt nytt staket runt delar av supermotardbanan. I en annan del av området har kommunen påbörjat rensning och röjning av diken, något som gjordes senast för ca 20 år sedan.

Vi tog oss sedan vidare med bil i mörkret upp till den nymålade möteslokalen där Thomas via det nyinstallerade systemet kunde slå igång värmen i förväg via en app i mobilen, så när vi kom dit var det varmt och gott i lokalen. Nya bord och stolar hade också kommit på plats så det var lite invigningskänsla när vi satte oss till rätta i det nygamla rummet.

Tillsammans med Thomas jobbar jag enträget vidare med motorsportvisionen och kvällens träff handlade bl a om mötet med Örebro kommuns stadsbyggnadskontor som vi skulle komma att ha lite senare och vi passade på att förbereda oss lite inför detta möte.

Sedan kom då dagen för mötet och vi kunde under 1,5 timmar prata i lugn och ro om marksituationen och läget ute vid motorstadion. Vi fick också möjlighet att beskriva behoven och berätta vad motorsport är. Med på mötet var representanter från stadsbyggnadskontoret, miljöenheten, näringslivskontoret samt vår kontaktperson på fritidsenheten.

Under mötet fick vi svar på flera frågor som vi hade gällande den nya översiktsplanen. Vi fick också veta lite mer om hur man resonerat när man markerat ett område som tänkbart för en utbyggnad och under mötet fick vi också klart för oss att man verkligen tagit behovet av nya ytor för motorsport på allvar. "Motorsporten är en stor sport i Örebro och föreningarna har signalerat ett expansionsbehov", står det bl a i en text från stadsbyggnadskontoret.

Vi har även haft en dialog med Örebroporten sedan tidigare och det är de som under året ska sätta igång arbetet med att planera för en framtida utbyggnad av flygplatsområdet. Vi har haft ett möte med dem i somras och de vet vad vi vill, och i likhet med oss ser de också möjligheter att samarbeta kring markanvändning och använda mark tillsammans för gemensamma ändamål. Vi har så sent som i förra veckan uppdaterat varandra via mail om hur läget är just nu.

När det sedan gäller översiktsplanen ska man veta att det inte är någon exakt byggritning utan snarare en slags viljeinriktning och en visionsplan som det sedan måste jobbas vidare med innan det kan bli verklighet. Genom att jobba med en översiktsplan kan man hålla flera bollar igång samtidigt runtom i hela kommunen utan att det blir kaos med alla olika idéer och platser.

Just nu finns det inga planer på att köpa in mark för motorstadion och det finns också de som sagt att de inte vill sälja och då får man kanske tänka lite annorlunda under resans gång. Det finns visserligen en del kommunägd mark i området och det är det vi har tittat lite extra på, men den är utarrenderad ända till 2022. Under våren 2018 är det meningen att politikerna ska fatta beslut om översiktsplanen i kommunfullmäktige, men redan nu har en grupp politiker varit med och jobbat med förslaget.

Vi fick också veta att politikerna i fritidsnämnden i sin verksamhetsplan för 2018 beslutat att genomföra en förstudie om behoven och förutsättningarna att utöka anläggningen. Detta är klart positivt och en förutsättning för att kommunen över huvud taget ska kunna satsa pengar på en framtida utbyggnad. Det tråkiga är att det i så fall inte kan bli aktuellt förrän i 2020 års budget och dit är det en evighet kvar.

Vi kommer nu inte att sitta still och vänta till 2020. Det finns olika idéer om att försöka nyttja befintliga banor till fler verksamheter. T ex finns en idé om att utöka körtiderna på supermotardbanan och köra crosscart där. Deras startraka skulle kanske också kunna fungera för att träna starter i dragracing. Om inte annat kanske man skulle kunna få igång en mindre juniordragster-verksamhet för barn i väntan på något bättre.

En annan idé som inte diskuterats så mycket än är att man kanske kan köra tractorpulling på motocrossbanans startsträcka. Kanske kunde man då också starta upp verksamhet med sk gardenpulling, dvs att man kör med trädgårdstraktorer som man plockar bort klippaggregatet på. Detta passar väldigt bra också för yngre förare och förhoppningsvis kanske vi kan se något nytt på Örebro motorstadion redan under 2018.

Ja, det är ofta det känns helt hopplöst att försöka driva på en utveckling när man hela tiden fastnar i olika processer som drar ut på tiden och då får man försöka hitta andra vägar att gå. Det verkar ibland lite som att ju större kommunen är desto längre tid tar allting. De barn och ungdomar som kan dra nytta av vårt arbete är nog inte födda än och de barn och unga som idag går omkring och längtar efter nya banor att köra på i Örebro hinner nog växa upp och skaffa egna barn som kan skörda frukterna av vårt arbete. Åtminstone känns det så.

Många undrar vad målet med visionsarbetet är och vad allt går ut på och ibland känns det som att vi själva inte längre kommer ihåg vad det var som fick oss att ge oss in i detta långdragna arbete. Sammanfattningsvis handlar visionen om att skapa en motorpark med banor och andra faciliteter som behövs för att våra klubbar i Örebro ska kunna bedriva sina verksamheter så att alla vi som gillar motorsport i Örebro ska kunna syssla med detta på samma villkor som andra idrotter och sporter kan utövas i vår egen hemkommun.

Örebro växer, invånarna blir fler, företagen blir fler och större, folk flyttar hit och klubbarna i Örebro vill kunna ta emot fler medlemmar samtidigt som företagen ropar efter mer folk, men då behövs det också nya förutsättningar för att få ihop detta. Vi behöver även tänka på återväxten och skapa nya möjligheter för fler unga att kunna syssla med motorsport i Örebro. Problemet då är att kostymen inte räcker till liksom tillgången på banor och träningstider. Det enda som finns om man vill köra ett fordon med ratt och fyra hjul på en bana i Örebro är gokart. De som vill köra dragracing, folkrace, drifting eller något annat får låta bli eller åka till andra städer.

På MC-sidan är det bättre ställt eftersom det finns en bra motocrossbana, en speedwaybana och en bana för supermotard, men högt upp på önskelistan står också en permanent endurobana ute på Örebro motorstadion.

Anläggningen ute vid flygplatsen är som jag tidigare skrivit ca 40 år gammal och svårt nedgången och eftersatt samtidigt som nya behov och säkerhetsbestämmeler tillkommit under åren. Fler klubbar har också tillkommit under åren samtidigt som en del banor för både nya och gamla grenar fortfarande saknas i Örebro.

Vi vill se en anläggning där man i första hand kan köra träningar regelbundet så mycket och ofta man vill, men också kunna arrangera flera tävlingar. För detta krävs fler banor, fler parkeringsplatser och större depåytor samt mer publikplatser, flera duschar och fler omklädningsrum etc.

För att locka fler tjejer behövs också tryggare miljöer, mer träningstider, fler åtskilda duschar och omklädningsrum, bättre belysning utomhus osv. Det finns visserligen två separata omklädningsrum för tjejer och killar med två respektive fyra duschar, men det räcker inte riktigt om det är många som vill duscha och byta om. Därutöver finns det en toalett till tjejerna och två till killarna i anslutning till omklädningsrummen, samt tre allmänna toaletter vid gokartbana och tre vid supermotardbanan.

Om vi sedan ska kunna locka publik till framtida tävlingar behövs ännu fler parkeringsplatser, läktare och toaletter för publiken, liksom bredare och bättre vägar in och ut från området.

Det finns också andra behov vid sidan av att köra på bana och det är ett fritidscenter med motor-tema för alla som är intresserade av motorer och fordon i allmänhet. Här skulle alla örebroare i alla åldrar kunna vara välkomna att utöva sitt motorintresse även om det kanske inte handlar om att köra fort på en bana. I detta aktivitetshus skulle man kunna sysselsätta sig med alltifrån att meka med sin bil till att spela bilspel på en dator eller kolla på streamade tävlingar tillsammans i ett särskilt tv-rum.

Tegelbruket i Markbacken är på sitt sätt ett lysande exempel, men i likhet med alla andra fritidsgårdar saknas det något för alla de unga som har ett motorintresse. Denna grupp ungdomar står utanför det vanliga traditionella utbudet. I bästa fall kan de unga hänga på parkeringen utanför den vanliga fritidsgården eller gå in och värma sig, men det behövs mer än så.

De klubbar som på ett eller annat sätt är iblandade i visionsarbetet är från början 10 stycken. Fler har knackat på under senaste tiden och berättat att de också vill vara med.

Här följer en lista på klubbar som tillsammans skulle kunna ha nytta av ett utbyggt motorsportområde i Örebro.
(I alfabetisk ordning):

Gunroad Dragrace Club Örebro
Dragracing - Drifting

MellanSvenska Traktorpullingföreningen
Tractorpulling

MRK Caster
Modellracing/Linbilar

SMK Örebro
Rally - Gokart - Folkrace - Enduro - Banracing - Crosscart

Teknis Motor Club
Backe - Rally - Banracing - Folkrace - Crosskart - Karting - Supermoto

Örebro Motorklubb
Motocross

Örebro Racing Club
Banracing - Drifting

Örebro Speedwayförening Vikingarna
Speedway - Isracing

Örebro Terrängäng
Offroad/4WD

Östernärkes Radio & Motor Club
Folkrace - Rally

Även Örebro Radio Bil Club har hört av sig om behov av en inomhushall för att kunna köra med sina radiostyrda bilar på vintern. En sådan hall skulle kunna användas till annat på sommaren.

Dessutom har Örebro Slot Car Club, en förening som sysslar med sk Slot Car i Örebro, signalerat att de gärna har tillgång till en hall i en framtida motorpark där de kan köra på en bilbana.

Sedan tidigare har Kilsbergens MK flaggat för att de gärna är med och ordnar en permanent endurobana tillsammans med oss andra.

Till sist har Enduro Team Örebro hört av sig nyligen och vill också vara med och köra ute på ett framtida utbyggt Örebro motorstadion.

Thomas som jag nämnde i inledningen är ordförande i den samarbetsförening som samlar de fem klubbarna ute i Täby och tillsammans med dessa klubbar bedrivs sedan 2015 ett nära samarbete med fem banlösa klubbar. Förutom att vara ordförande är Thomas involverad i SMK Örebros gokartverksamhet och han har en son som hållit på med gokart i ca 8 år.

Detta om motorsporten på motorstadion i Täby. Det finns ju mer än motorsport i livet och en nyhet för i år är att arrangemanget Springmeet flyttar hem till Örebro igen efter flera år ute på Trafikcenter i Kvarntorp. 5 maj i år kommer arrangemanget att äga rum ute vid Truckstop i Berglunda. Planeringen är i full gång och förutom den traditionsenliga bil- och mc-utställningen kommer det bli cruising på kvällen och en fest i restaurangen American Drive In.

Det ryktas att ett band kommer stå på scen under kvällen så det kan bli en riktigt bra avrundning på dagen. Cruisingen är tänkt att bli ett arrangemang som örebroarna i allmänhet ska kunna glädja sig åt och tanken är att man ska kunna ta sig till Gustavsviksrakan och Storgatan-Drottninggatan för att titta på alla fina bilar som rullar fram i sakta mak.

Redan i höstas kördes en cruising och erfarenheterna från denna har funnits med i planeringen av årets cruisingsträcka i hopp om att fler bilar ska kunna köra samtidigt som det måste bli bättre flyt i trafiken. Från Springmeets sida har vi kommit med konkreta idéer och synpunkter.

Det är nu Truckstop som håller i alla bitar i år medan föreningen Springmeet där jag är ordförande, stöttar och hjälper till med erfarenheter och funktionärer. På så sätt avlastas föreningen som jobbar helt ideellt, vilket blir lite svårt och tungrott när arrangemanget växer och blir mer omfattande.

Vi har ett guldgäng som jobbar som funktionärer och det gäller att vi inte sliter ut oss. Det ska vara roligt att jobba med Springmeet, och roligt har vi också när vi bl a varje påsk åker tillsammans med buss till Elmia och går på Bilsport Custom Car show. Gemenskapen och motorintresset är det som håller ihop alla och oavsett om man håller på med racing eller gamla amerikanare så går gemenskapen som en röd tråd igenom allt.

Förutom möten om Täby och Truckstop har jag också hunnit med att gå på en utbildning om sponsorsamarbeten tillsammans med en motorkille till. Det var en lärorik och intressant föreläsning som Örebrokompaniet styrde upp. (De har vi förresten också pratat med gällande den lokala motorsporten.) Nu ska vi bara ta oss igenom den iskalla snöperioden och resten av den mörka årstiden så har vi snart våren i sikte.

  • Vill du också kunna ägna dig åt någon motorsport i Örebro som det saknas bana för?

  • Tycker du också att Örebro kommun borde satsa mer på de som har ett motorintresse?

Visa gärna ditt stöd för vårt visionsarbete genom att "gilla" vår Facebook-sida https://facebook.com/motorsportorebro/

Välkommen med på resan in i 2018, i nästa inlägg kommer jag, i början av mars, göra en uppdatering kring bl a gokartbanan och motocrossbanan. Kanske kan jag också berätta mer om planerna som jag jobbar på att tillsammans med Proffsgymnasiet anordna några väldigt lokala motorkvällar i aktivitetshuset Tegelhuset i Odensbacken under våren.

Statistiken tog ett rejält kliv efter förra blogginlägget men vi nådde inte riktigt upp till tusen "gillare" på vår FB-sida så gå gärna in och gilla oss nu. :-)

Ha det gott så länge!

/Bengt

Bilden som illustrerar detta blogginlägg är en schematisk skiss över Örebro Motorstadion som det ser ut idag. Bilden syns inte helt så här kommer en bättre version

O-rebro-Motorstadion-180106-Blogg-2