Örebro Tribune

Den officiella bloggen på Örebro Tribune

03 jan 2018 - 3 min läsning -

Bengt Bronner - Motorsport Örebro

Motorsport Örebro – en presentation

Hej alla nya bloggläsare!

Jag heter Bengt Bronner och jag har länge arbetat för att vi örebroare som gillar motorsport ska ha tillgång till fler banor och därmed också bättre möjligheter att utveckla motorsporten i Örebro.

I denna blogg kommer jag ungefär en gång i månaden berätta en del om det arbete som löpande sker i kulisserna. Det hålls nämligen möten, det skickas mail och det diskuteras på olika sätt med politiker och andra vad som behöver göras och hur detta ska kunna gå till.

Ett och annat inlägg kommer också handla om olika tävlingar och arrangemang som jag besöker, där också en eller fler av örebroklubbarna är involverade. Kanske blir det också inlägg med anknytning till motorintresset i Örebro stort, och möjligen kommer jag också lägga upp någon bild på mitt eget lilla projekt som kommer igång senare i år.

Motorintresset och intresset för motorsport är stort i Örebro. Örebro har ju sedan lång tid tillbaka en tradition med motorsport, många toppförare kommer från Örebro – men kanske inte tack vare kommunens engagemang, utan snarare trots kommunens brist på engagemang och stöd.

Här i Örebro finns också gott om klubbar för de som vill engagera sig i motorsport – antingen som förare eller som funktionär alternativt som supporter. Om du är intresserad av motorsport ska du snarast passa på att bli medlem i någon av alla klubbarna – om du inte redan är medlem. Ju fler medlemmar vi har i örebroklubbarna desto bättre är det för vårt fortsatta visionsarbete.

Tyvärr är det ju så att den 40 år gamla anläggningen ute vid flygplatsen är för liten för att motsvara alla de behov som vi ser idag. Av de klubbar som finns i Örebro är det bara fem som har tillgång till banor att träna på, därför skulle det också behövas banor för t ex drifting, dragracing, folkrace, tractorpulling, enduro och offroadkörning med bilar. Fler klubbar har dessutom varit och knackat på.

Klubbar finns alltså, men banor saknas. Fler banor för både träning och tävling behövs för att kunna möta behoven och utveckla motorföreningarna i Örebro. Med fler banor skulle fler klubbar kunna erbjuda mer verksamhet också för fler barn och ungdomar i Örebro.

För att åstadkomma ett utbyggt Örebro Motorstadion samarbetar därför numera 10 klubbar i Örebro under det gemensamma visionsnamnet Motorsport Örebro, ett arbete som pågått under lång tid och som trots allt också gjort några små framsteg på vägen.

Det riktigt stora framsteget låter dock vänta på sig och under tiden strävar vi vidare mot målet att skapa en mötesplats för alla motorintresserade örebroare ute vid Örebro Motorstadion. Det finns dock några politiker och tjänstemän som förstår behoven och som stöder vårt arbete, så helt nattsvart är inte framtiden - men det går för sakta.

Problemet med brist på banor blir ännu mer komplicerat av det faktum att området intill flygplatsen är utpekat som "motorsport-zon". Detta betyder att motorsportbanor måste ligga där och att man troligen inte skulle kunna få bygglov för banor någon annanstans. Till detta kan läggas det faktum att den mark som kommunen ändå äger i närheten av flygplatsen är utarrenderad till jordbrukare. Samtidigt funderas det på hur flygplatsområdet i framtiden ska se ut och vilken mark som går åt för detta framtida verksamhetsområde och "Örebro Airport City".

Förutom banor saknas det också depåytor för utövare och parkeringsytor för publik. Bilden som illustrerar detta inlägg visar hur det ser ut under motocrosstävlingen "Dråpslaget", då man tvingas använda andra banor för att depåytorna inte räcker till.

Det finns alltså massor att göra när det gäller att utveckla tävlingar och få publik att kunna komma till dessa. I dagsläget finns det knappt läktare till de fåtalet banor som trots allt finns, vilka dessutom i stort sett bara är avsedda för olika mc-grenar.

  • Vill du också kunna ägna dig åt någon motorsport i Örebro som det saknas bana för?

  • Tycker du också att Örebro kommun borde satsa mer på de som har ett motorintresse?

Visa gärna ditt stöd för vårt visionsarbete genom att "gilla" vår Facebook-sida https://facebook.com/motorsportorebro/

Välkommen med på resan in i 2018, i nästa inlägg som kommer om ca en månad kommer jag skriva lite om de framsteg vi gjort så här långt.

Till dess hoppas jag vi nått upp till minst tusen "gillare" på vår FB-sida. :-)

Ha det gott så länge!

/Bengt

BOSTADSFOTO - HEMNETKNARKARENS DROG